Du er her:   Startside / Tømmerhusbygging / Ekte virke fra Nord-Finland Modellsøk

Ekte virke fra Nord-Finland

Ekte virke fra Nord-Finland

Ekte virke fra Nord-Finland

På kartet ved siden ser du materialeanskaffelsesområde som strekker seg ut sør og nord for Polarsirkelen. I dette området vokser ifølge skogbrukere det best egnede virket i Finland til byggingsformål.

Tømmerhusbyggere setter pris på virket fra Nord-Finland takket være dets eksepsjonelt stor andel av kjerneved, hvorav holdbart tømmer som motstår råte, riktignok bør produseres. Vi fremstiller også materialer til takkonstruksjon og til de i stor grad rødlige tak- og veggpanel av samme tømmer.

Råmaterialene til produksjonen vår foredles og produseres av samarbeidspartneren vår, Pölkky Oy i Kuusamo. Pölkky Oy var det første finske treforedlingsforetaket som ble tildelt PEFC-sertifikatet som bevis på at råvarene kommer utelukkende fra sertifiserte skoger, og at tømmerets opprinnelse alltid kan påvises.

Rett råvare til rett formål

Hver tømmerstokk som kommer til sagbrukene våre, er særegen. For å oppnå god og ensartet kvalitet, må alle råvarene kvalitetsklassifiseres og sorteres. Deretter velges de best egnede materialene ut til hver konstruksjon.

Skal det være tilgang på nok og riktig kvalitetsmateriale til tømmerhusproduksjonen, trengs det store mengder råvarer. Disse forutsetningene blir garantert av råvareleverandøren Pölkky Oy, som til daglig håndterer ca. 120 lastebillass i gjennomsnitt med sagtømmer.

- - barreri-1.png

- - banner-2.png

Du er her:   Startside / Tømmerhusbygging / Ekte virke fra Nord-Finland Modellsøk